کیبورد مخصوص بازی اچ‌پی مدل OMEN Sequencer

کیبورد مخصوص بازی اچ‌پی مدل OMEN Sequencer

صفحه کلید گیمینگ اچ پی Omen Sequencer کیبوردی مکانیکی است و مزایای ویژه‌ی کیبوردهای مکانیکی را داراست، در وب‌سایت Omen عملکرد این کیبورد 10 برابر سریع‌تر از کیبوردهای مکانیکی سنتی تخمین زده شده است که در نتیجه این کیبورد را به یکی از بهترین گزینه های موجود برای بازی های آنلاین و رقابتی تبدیل میکند.

در این صفحه کلید از سوییچ‌های مکانیکی آبی حرفه‌ای استفاده شده‌ است. در نتیجه زمان پاسخ‌گویی به 0.2 میلی‌ثانیه کاهش یافته است، این سوئیچ ها از قابلیت Anti-Ghosting به صورد 100% پشتیبانی میکنند که در نتیجه با فشردن چندین کلید اختلالی در عملکرد صفحه کلید ایجاد نمیشود و همچنین عمر هر یک از کلیدها به بیش از 70 میلیون فشار رسیده‌است.

در گوشه‌ی سمت راست و بالای Omen Sequencer کلیدهای چندرسانه‌ای برای تسلط بر پخش صوت و فیلم گنجانده شده‌است. همچنین وجود یک غلتک جذاب با قابلیت تنظیم ولوم جلوه جذاب تری به این کیبورد داده است. از آنجایی که طراحی Omen Sequencer پیرامون گیمینگ انجام شده است واسطه‌ی تبدیل به حالت گیمینگ از هر گونه وقفه در بازی جلوگیری میشود.

خرید کیبورد مخصوص بازی اچ‌پی مدل OMEN Sequencer

برای مثال تعبیه 5 کلید ماکرو با قابل‌برنامه‌ریزی این امکان را فراهم میکند تا هر برنامه‌ای که می‌خواهید به این کلیدها بدهید و در برخی از مراحل بازی‌های مختلف سریع‌تر به پیش بروید و همینطور بر روی این صفحه کلید یک درگاه USB Passthrough تعبیه شده است تا اشغال کردن درگاه USB توسط صفحه کلید جبران شود. صفحه کلید گیمینگ اچ پی Omen Sequencer دارای نورپردازی RGB میباشد که از 16.8 میلیون رنگ پشتیبانی می‌کند که برای آن نیز افکت‌های جذاب و متنوع در نظر گرفته شده است.

همچنین بدنه‌ی کیبورد گیمینگ اچ پی Omen Sequencer از آلومینیوم آنادایزشده ساخته شده تا در کنار زیبایی و کارآمدی از مقاومت بالایی بهره مند باشد و شما بتوانید با خیالی آسوده برای سال‌ها از این کیبورد برند اچ پی استفاده کنید.

47کامنت ها

  • Avatar
   mr seo 12
   سپتامبر 12, 2022

   I think I have never seen such blogs ever before that has complete things with all details which I want. So kindly update this ever for us. Cacao Bliss

  • Avatar
   mr seo 12
   سپتامبر 12, 2022

   Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you! Cacao Bliss Reviews

  • Avatar
   mr seo 12
   سپتامبر 12, 2022

   I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. Cacao Bliss Superfood Reviews

  • Avatar
   mr seo 12
   سپتامبر 12, 2022

   It’s very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content. Cacao Bliss Superfood

  • Avatar
   mr seo 12
   سپتامبر 12, 2022

   Nice knowledge gaining article. This post is really the best on this valuable topic. HBO Max

  • Avatar
   mr seo 12
   سپتامبر 12, 2022

   Writing with style and getting good compliments on the article is quite hard, to be honest.But you've done it so calmly and with so cool feeling and you've nailed the job. This article is possessed with style and I am giving good compliment. Best! FuboTV

  • Avatar
   mr seo 12
   سپتامبر 12, 2022

   We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. Great work Fubo Free Trial

  • Avatar
   shzz
   سپتامبر 22, 2022

   Wow what a Great Information about World Day its exceptionally pleasant educational post. a debt of gratitude is in order for the post. KickAss Torrents

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Hulu Free Trial

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   I think about it is most required for making more on this get engaged Peacock Premium

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! peacock free trial

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. hbo max free trial

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   It is the intent to provide valuable information and best practices, including an understanding of the regulatory process. hbomax free trial

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   A debt of gratitude is in order for sharing the information, keep doing awesome... I truly delighted in investigating your site. great asset... free netflix trial

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again. free trial netflix

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   I found Hubwit as a transparent s ite, a social hub which is a conglomerate of Buyers and Sellers who are ready to offer online digital consultancy at decent cost. netflix free

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries peacock free trial

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. peacock premium free trial

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   Hey, great blog, but I don’t understand how to add your site in my rss reader. Can you Help me please? Epix Free Trial

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   I feel really happy to have seen your webpage and look forward to so many more entertaining times reading here. Thanks once more for all the details. DIRECTV STREAM Free Trial

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   Nice knowledge gaining article. This post is really the best on this valuable topic. Now TV Free Trial

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you! Free Drawing Software

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   it's really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped Masterclass Review

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   Just pure brilliance from you here. I have never expected something less than this from you and you have not disappointed me at all. I suppose you will keep the quality work going on. Doodly

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   I surely acquiring more difficulties from each surprisingly more little bit of it Doodly Review

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. Apple TV Plus

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you. Amazon Prime Video Free Trial

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   Very awesome!!! When I seek for this I found this website at the top of all blogs in search engine. Amazon Prime free trial

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   I have bookmarked your website because this site contains valuable information in it. I am really happy with articles quality and presentation. Thanks a lot for keeping great stuff. I am very much thankful for this site. Leanbiome

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 1, 2022

   This website and I conceive this internet site is really informative ! Keep on putting up! leanbiome reviews

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 7, 2022

   I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. Mike Lindell Net Worth

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 7, 2022

   It should be noted that whilst ordering papers for sale at paper writing service, you can get unkind attitude. In case you feel that the bureau is trying to cheat you, don't buy term paper from it. imginn

  • Avatar
   mr seo 12
   اكتبر 7, 2022

   it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know. thank you so much for giving us a chance to have this opportunity.. avple

  • Avatar
   shzzz
   نوامبر 14, 2022

   I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog! soccerstreams

  • Avatar
   shzz
   نوامبر 14, 2022

   Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your food additionally, Thanks. Buy Madder from Turkey

  • Avatar
   shzz
   نوامبر 14, 2022

   Thanks for providing recent updates regarding the concern, I look forward to read more. Webtoon XYZ

  • Avatar
   mr seo 12
   نوامبر 16, 2022

   I see some amazingly important and kept up to length of your strength searching for in your on the site 犀利士哪裡買

  • Avatar
   mr seo 12
   نوامبر 16, 2022

   I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information. carbon air filter

  • Avatar
   mr seo 12
   نوامبر 16, 2022

   Thank you for helping people get the information they need. Great stuff as usual. Keep up the great work!!! Thin Mini ITX Motherboard

  • Avatar
   mr seo 12
   نوامبر 16, 2022

   Wow what a Great Information about World Day its exceptionally pleasant educational post. a debt of gratitude is in order for the post. cheap dtf printer

  • Avatar
   mr seo 12
   نوامبر 21, 2022

   I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information. sarms rad 140

  • Avatar
   mr seo 12
   نوامبر 27, 2022

   Wow what a Great Information about World Day its exceptionally pleasant educational post. a debt of gratitude is in order for the post. C+廠勞力士GMT水鬼

  • Avatar
   shzzz
   دسامبر 3, 2022

   I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information. ceramic coil

  • Avatar
   mtom
   دسامبر 6, 2022

   What your declaring is totally accurate. I know that everybody need to say the exact same issue, but I just believe that you set it in a way that every person can understand. I also appreciate the photos you put in right here. They suit so effectively with what youre trying to say. Im guaranteed youll achieve so many men and women with what youve acquired to say. 메이저토토사이트

پاسخ بدهید

* نام:
* ایمیل: (منتشر نشده است)
   وب سایت: (URL سایت باhttp://)
* کامنت:
کد امنیتی